Om meg  About me


Jeg er født i 1960 og oppvokst på Sandnes i Rogaland

I was born in1960 and grew up in Sandnes in Rogaland in Norway


Min CV  My CV

 1.   Engelsk grunnfag ved Universitetet i Oslo

 2.   Spansk grunnfag ved UiO

 3.   Kunsthistorie grunnfag ved UiO

 4.   Master i Visuell kommunikasjon ved KhiO

 5.   Bachelor i Kultur- og samfunnsfag ved UiO

 6.   Praktisk pedagosisk utdanning ved HiO


 1.   Ansatt som Grafisk designer ved UiO 1991-1992

 2.   Eget firma siden 1992

 3.   Underviser på Handelshøyskolen BI i «Introduksjon til Grafisk Design»


Kunder Clients

 1.   Universitetet i Oslo

 2.   Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

 3.   Helsetilsynet

 4.   Posten Norge

 5.   Statens strålevern

 6.   NRK Aktivum

 7.   Cappelendamm, Aschehoug, Gyldendal, Universitetsforlaget og Samlaget

 8.   Høgskulen i Volda

 9.   Historisk museum, UiO
to indexIndexside.html